Hakkımızda

02.10.2018

     2007-2008 Eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayan ÇOCUK KONAĞI ANAOKULU’nda öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar birey olarak toplumda yer aldığının farkında, paylaşımcı, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygılı, gelenek ve göreneklerimize duyarlı, doğayı koruyan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar. Anaokulumuz eğitim programı MEB’nın hazırlamış olduğu Okul Öncesi Eğitim Programı ve kurumumuzun eğitime bakış açısına uygun olarak eklektik bir yaklaşımla hazırlanan aylık ve günlük planlar doğrultusunda uygulanmaktadır.